Förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem:
Du ansöker om plats senast fyra månader före det datum som du önskar plats för ditt barn. 

För dig som ska flytta till Enköpings kommun:
Om familjen kan visa upp ett köpe- eller hyreskontrakt så får barnet tillgodoräknas garantitid om inflyttningen ska ske inom rimlig tid från det det datum då förskoleplats önskas.

Fritidshem:
Du kan göra en ansökan när du har ett behov för ditt barn. 
 
 

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister på Utbildningsförvaltningen. Uppgifterna behövs för administration, statistik, beslut om plats inom förskola/fritidshem samt debitering av avgift.
 

Klicka på knappen Gör din ansökan för att fortsätta! 
 
 


Close Help