Förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem:
Du ansöker om plats senast fyra månader före det datum som du önskar plats för ditt barn. 
Om du endast önskar plats till en viss förskola och är beredd att vänta tills det blir en plats ledig, oavsett om det tar mer än fyra månader. Måste du meddela Kontaktcenter.

Finskspråkig förskola:
Vill du att ditt barn ska gå på en Finskspråkig förskola så gör du din ansökan till Enögla förskola.

Särskilt stöd i förskolan:
Om ditt barn är i behov av särskilt stöd i förskolan kontakta då 
Enköpings kommuns kontaktcenter efter att du har fyllt i ansökan i e-tjänsten.
Kontaktcenter:
Telefonnummer: 0171-625000
kommunen@enkoping.se

För dig som ska flytta till Enköpings kommun:
Om familjen kan visa upp ett köpe- eller hyreskontrakt så får barnet tillgodoräknas garantitid om inflyttningen ska ske inom rimlig tid från det det datum då förskoleplats önskas. Kontraktet skicka till kommunen@enkoping.se tillsammans med uppgifter på vilket/vilka barn det gäller.

Fritidshem:
Du kan göra en ansökan när du har ett behov för ditt barn. 
 
 
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister på Utbildningsförvaltningen. Uppgifterna behövs för administration, statistik, beslut om plats inom förskola/fritidshem samt debitering av avgift.

Klicka på knappen Gör din ansökan för att fortsätta!  
 


Close Help